Henkilöstö

Toimitusjohtaja Jaana Utti

DI, MBA. Johtamisen, asiakkuuksien ja innovaatioiden asiantuntija. Erityisen syvällä seutujen menestyksessä ja hyvinvointiyhteiskunnassa. Partneri.

Asiakaskokemusjohtaja Kirsi Parviainen

DI. Asiakkuuksien, prosessien ja johtamisen asiantuntija. Yli 15 vuoden kokemus konsulttina, sitä ennen toinen mokoma IT-maailmassa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Innostun erilaisista muutostilanteista ja uusien polkujen etsimisestä yhdessä asiakkaiden kanssa. Miten voimme yhdessä oppia ja löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen ja yritysten menestyksen? Juuret Etelä-Savossa, nykyinen tukikohta pääkaupunkiseudulla, työkenttänä koko Suomi – näkökulmia yhdistäen. Partneri.

Kehitysmestari Reetta Lauretsalo

Reetta on intohimoinen kyseenalaistaja ja kokonaisuuksien hahmottelija. Tamoran turkulainen paluumuuttaja. Töissään hän tutkii ja mahdollistaa ubiikin oppimisen uusia muotoja ja haluaa siinä sivussa tehdä Tamorasta meille kaikille parhaan paikan olla. Kehitysmestarin lisäksi Reetta on psykologian opiskelija, kirjoittaja, koiran ja perheen äiti.

Talousmestari Jaakko Hokkanen

Talousmestarina huolehdin Tamoran hallinnon töistä ja mahdollistan kanssatyöntekijöideni keskittymisen varsinaisiin asiakastöihin. Autan myös projektipäälliköitä omien projektiensa hallinnoinnissa aina kun he sitä tarvitsevat. Työni on hyvin vapaata rakenteista ja se onkin pääsääntöisesti ajasta ja paikasta riippumatonta. Koulutukseltani olen taloushallinnon tradenomi.

Projektipäällikkö Ville Mäkelä

Projektipäällikkö, konsultti ja partneri. Kuudetta vuotta Tamorassa hyvinvointiyhteiskunnan pelastustehtävässä. Viimeistelee parhaillaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen opintoja, jossa tekeillä gradu työympäristöjohtamisesta. Kirjoittanut Uuden työn yhteiskunta -kirjan keväällä 2016 yhdessä Jaana Utin ja Karl-Erik Michelsenin kanssa. Kehittää kokeillen ja kutsunut mukaan yli 500 ihmistä ympäri Suomen. Taloushallinnon tradenomi. Työskennellyt taloushallinnon prosessien kehittämisen parissa kansainvälisen konsernin palveluksessa Brasiliassa ja Meksikossa.

Projektipäällikkö Mikko Toiviainen

Ylivertaisen asiakaskokemuksen muotoilu, asiakaslähtöisten palveluiden tuottaminen ja digitaalisten ratkaisujen ketterä käyttöönotto yllättävissäkin ympäristöissä kuuluu Mikon taitoihin. Kokemus myynnin alalta antaa kaupallista näkökulmaa ja näyttötutkintomestarin koulutus takaa mainion tuen tutkintojen suorittajille. Mikko asuu Lappeenrannassa ja työskentelee ubiikin oppimisen ympärillä ympäri Suomen, virtuaalisesti ja fyysisesti liikkuen.

Projektipäällikkö Ville Tura

Ville on digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija. Hänellä on vahva palo juurruttaa julkiselle sektorille bisnesmaailman ydinajattelua – Asiakaslähtöisemmin, tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Projektipäällikkö Leena Friman

Työssä ja kehittämisessä Leenalle tärkeimpiä ovat ihmiset ja vuorovaikutus. Hyvä asiakaskokemus rakentuu aidoille kohtaamisille, ja tämä osaaminen täydentyy parhaillaan palvelumuotoilun maisteriopinnoilla. Muutosmuotoilija hän jo onkin. Leena on työskennellyt palveluiden ja toiminnan kehittämisen sekä tapahtumien ja markkinoinnin parissa niin länsi- kuin etelärannikollakin.

Kauppatieteiden maisterina Leena innostuu myös numeroista ja niiden kertomista tarinoista. Analyyttinen ajattelutapa, laskentatoimen pääaineopinnot sekä työtehtävät talouden ja liiketoiminnan kehittämisen parissa antavat myös näkökulmaa toiminnan kehittämiseen.

Muutosmuotoilija Tom Hagelberg

Tamora Muutosmuotoilu Oy:n toimitusjohtaja ja muutosmuotoilija Tom Hagelberg on ubiikin toimintatavan ja uuden työn asiantuntija. Tomppa kannustaa rohkeisiin ja ketteriin kokeiluihin palvelumuotoilun hengessä, sillä jatkuvasti muuttuvassa maailmassamme ei ole paikkaa raskaille suunnitelmille.

Muutosmuotoilija ja palveluelämysten tuottaja Saara Utti

Muotoilija ja palveluelämyksien tuottaja. Asiakaslähtöisiä ja ainutlaatuisia palvelutuotteita, odotukset ylittäviä kokemuksia. Muotoilija AMK.

Muutosmuotoilija Jasmiina Sarikoski

Poikkialaiset kumppanuudet innostavat minua. Onnistuminen kumpuaa kyvystä osallistaa ja innostaa muita; eri vahvuuksia ja osaamista yhdistäen syntyy tuoreita ratkaisuja ja uudenlaisia toimintamalleja. Muutosmuotoilu on toiminnan kehittämistä luovien ratkaisujen avulla. Muutosmuotoilun keinoin liiketoiminta, kilpailukyky ja näkyvyys kasvaa ja pienikin yritys voi ravistella rakenteita ja haastaa alan vakiintuneita yrityksiä.