Viimeisimmät julkaisut – klikkaa kuvaa ja tutustu!

Uuden työn Kuusamo

Hyvän Elämän Vallankumous on arkipäiväistynyt Kuusamossa ja levinnyt muualle organisaatioon. Se on yhdistynyt kehittäjän mieleksi. Kehittäjän mieli rakentuu olemassa olevien voimavarojen hahmottamiselle. Rohkeudelle nähdä asiat toisin. Uskallukselle kokeilla uudella tavalla. Kuusamossa kehittäminen ei ole kiellettyä. Se on jopa suositeltavaa. Täällä saa ja pitää kehittää. On ymmärretty, että muutos on se pysyvä tila. Se ei ole helppoa, mutta se voi olla mielenkiintoista ja kivaa. Sen vuoksi täällä on 1000 uutta työpaikkaa vuoteen 2021 mennessä.
Klikkaa kuvaa ja tutustu!

Keski-Suomen SOTE

Keski-Suomen soten tulevaisuustyö Nyt  prosessissa rakennettiin Keski-Suomen sotea. Teimme 40 Raivaajan ja 40 Rakentajan aalloissa rakenteista vapaata, täysin tulevaisuusorientoitunutta johtamiskulttuuria. 21 kuntaa ja sairaanhoitopiiri mukana. Todella hienoa ja jännittävää. Osallisuus myös Twitterissä @KeskiSuomiSote ja blogissa https://hyvinvoivatulevaisuus.wordpress.com/
Klikkaa kuvaa ja tutustu!

Metropolian Tuotekehittäjät

Metropoliassa havahduttiin että tuotekehittäjäosaaminen ei ole minkään erillisen tahon tehtävää työtä, vaan että siihen on osallistuttava kaikkien. Noin 30 innokkainta opiskelijaa Toimitusjohtajasta lehtoriin valittiin kehittämään Metropolian uusia palvelutuotteita ja sitä kautta kasvattamaan myös omaa osaamistaan. Tämä on tarina uudesta työstä, kansainvälisyydestä ja tavoista nähdä maailmaa jossa elämme.
Klikkaa kuvaa ja tutustu!

MuMu vol. 2 & VintageJoensuu

Muutosmuotoilijat Helsingissä ja VintageJoensuun muutosmuotoilijat ovat maksaneet oppirahansa. Alun hämmennyksestä on päästy pitkälle. Muutosmuotoilemaan mitä
erilaisimpiin asiakkuuksiin ja paikkoihin. Yhtäkkiä he ovat tapaamassa kaupunginjohtajaa ja hetken päästä he ovat Muutosmuotoilemassa Vantaan kaupungilla vuorovaikutuksen kenttiä. Hetken päästä he tekevät kultatuolin haastatteluista YouTube- hitin tai ovat muotoilemassa uutta tekemisen kulttuuria lastensuojeluun. Skaalaa löytyy.
Klikkaa kuvaa ja tutustu!

Askeleita kohti tulevaisuuden tuottavaa kuntatyötä – Hämeenkyrö

Hämeenkyrön kunta on nyt odotetussa uudistumisen vaiheessa. Viisi vuotta sitten pohdimme mikä olisi oikea ratkaisu, mutta jo nyt olemme päätöksiä käyttöön ottamassa. Tässä lyhyessä ajassa on saatu aikaan paljon suunnittelua, valmistelua, päätöksentekoa.
Kunnan muutos on kokonaan ihmisten itse tekemää muutosta. Henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat Hämeenkyrön muutoksen tekijöitä. Muutos ei ole kuitenkaan itseisarvo, meille se on keino varmistaa toimintojemme jatkuminen, uudistuminen ja kyky kasvaa. Osoitamme nyt uuden kuntatyön tulevaisuutta tilanteessa, jossa monet jäävät vain odottamaan ulkopuolista mega-uudistusta. Muutoksen toteuttaminen juuri tässä vaiheessa on osoitus rohkeudesta ja hyvästä ajoituksesta.

Hyvinvointia ihmistä lähellä – Oulunkaaren Innovaattorit

Hyvinvointiyhteiskuntamme on historiallisen muutoksen keskellä. Kaikki muuttuu. Digitalisaatio muuttaa maailmaa enemmän, kuin sähkö aikanaan, kolmiportainen julkinen hallinto muuttaa soterakenteet rytinällä ja työelämän sukupolvenvaihdos muuttaa jo itsessään tekemisen tapoja. Tässä murroksessa kehittäminen ei ole odottelupeliä. Se on tekemistä. Rohkeita kokeiluja. Oivaltamista. Kun asioita tehdään uudella tavalla, syntyy rytinää ja ristiriitoja. Vastarintaa ja innostusta. Suuria onnistumisia. Virheitäkin. Ne kaikki kuuluvat kehittämiseen.

Oulunkaarella on tehty. Esimerkiksi pitkään tekeillä ollut Some-strategian suunnittelu sai väistyä, kun digiloikka otettiin kahdessa tunnissa. Siirryttiin strategisesta suunnittelusta strategiseen tekemiseen. Raportoinnista näkyvään tekemiseen.

Hyvinvointia ihmistä lähellä – Oulunkaaren Innovaattorit on esimerkki asiakasprojektistamme ja se on kehittäjien itsensä kirjoittama.

Klikkaa kuvaa ja tutustu tarkemmin!

wordpress

Johtajaklubi @LuovaTuho

Meillä on kaikki se. Osaaminen, asenne ja resurssit, jotka tarvitaan hyvinvointiyhteiskunnan saavutusten turvaamiseen ja Suomen kilpailukyvyn pelastamiseen. Kyllä.

Klikkaa kuvaa ja hyppää @LuovaTuho’n maailmaan!

Uuden ajan esimiehen käsikirja

Hyvä esimiestyö ja ammattimainen johtaminen ovat olennainen osa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun organisaatiokulttuuria. Esimiesten yhteiset näkemykset ja toimintatavat ovat osaltaan edistäneet hyvää henkilöstöpolitiikkaa
ja toiminnan tuloksellisuutta.
Yhtenäinen toimintakulttuuri tarvitsee syntyäkseen keskustelua ja vuorovaikutusta, erilaisten näkökantojen tuomista yhteiseen pöytään jossa ne vähitellen hioutuvat ja kehittyvät. Tämän foorumin ja yhteisen ajan tarjoaminen Kyamkin esimiehille oli yksi kantava ajatus suunniteltaessa Esimies2015 – valmennusta.
Kokonaisuus koostui useista elementeistä; asiantuntijaluennoista, yhteisistä pohdinnoista, kirjatorista. Teemat – toimiva työyhteisö, tuloksellisuus, muutoksessa johtaminen, innostus – olivat esimiehille tuttuja, mutta niihin haettiin
uusia näkökulmia ja toteutustapoja. Kirjatori puolestaan osoittautui hienoksi tavaksi avata uusia ovia ja jalostaa luetuista kirjoista poimittuja oivalluksia päivittäisen esimiestyön tueksi.

Tämä on se Järvi-Saimaan Palvelut, jonka tahdomme rakentaa

Työelämä on suuremmassa murroksessa kuin koskaan. Kuntatyötä on ajateltu koneena, jossa jokainen tekee omaa tehtäväänsä rutiininomaisesti. Tuottavuutta on haettu rutiineja tehostamalla ja työtä yksinkertaistamalla. Nykyisessä maailmassa se ei ole oikea tie. Uudessa työn ajattelussa tuottavuus ja innostus kohtaavat. Sisäisen motivaation merkitys korostuu – tuottavuus syntyy siitä, että se sisältää innostuksen elementtejä. Innostus pohjautuu myös osaamiseen, oman työn mieltämiseen uudesti, uuden identiteetin löytymiseen. Järvi-Saimaan palveluissa siivotaan ja tehdään ruokaa – ihan niin kuin muuallakin. Mutta kun mielessä on Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n perustehtävä: Hyvinvoinnin takaaminen alueelle ja sen asukkaille, rikastuu siivoaminen ja ruuan tekeminen moneksi. Kun Järvi-Saimaan keskeinen menestystekijä on luonto ja eteläsavolainen villiruoka, on selvää, että meidän on tarjottava ihan jotain muuta kuin rutiineja, Ja me tarjoamme!

Muutosmuotoilu

Elämme työelämässä suuremmassa muutoksessa kuin koskaan. Massatuotannon aika on auttamattomasti ohi. Avoin digitaalinen maailma ja työelämää nopeasti valtaava Y-sukupolvi on mullistanut työelämän. Muutosta on tehty kipuillen, vanhaa maailmaa hieman korjaillen ja kustannussäästöjä hakien. Me olemme ajatelleet toisin. Muotoilemme työelämän ja maailman uudestaan. Innostavammaksi, mukavammaksi ja tuottavammaksi.

Päijät-Hämeen kehittäjät

Päijät-Hämeen Tuotekehittäjät tulevat erilaisista organisaatioista ja toimintaympäristöistä. Heillä on erilaiset tavoitteet kehittämiseen, mutta heitä yhdistää yksi asia. Heillä kaikilla on kehittäjän mieli. Kukaan heistä ei halua jäädä paikoilleen ja tehdä asioita samalla vanhalla kaavalla, kun maailma ympärillä muuttuu. He haluavat tehdä radikaaleja innovaatioita ja luoda uutta.
Kehittäjän mieli on utelias. Se ei ole koskaan valmis, vaan se etsii aina uutta.

Vanhuspalveluiden Uusi Kertomus

Kirjoitimme Vanhuspalveluiden Uuden Kertomuksen. Se on kertomus hyvästä elämästä. Kertomus rohkeudesta. Kertomus hyvyydestä ja ilosta. Se on myös kertomus innostuksesta työhön. Se on elämäniloinen kertomus yhteisestä arjesta. Me kirjoitimme sen yhdessä vanhusten kanssa. Me viserrämme siitä Twitterissä, Pinterestissä ja lukuisissa blogeissamme.

Elokuisia kohtaamisia 6.8.2015

Elokuisia kohtaamisia -tapahtumassa keskusteltiin ajankohtaisista asioista, vietettiin Tamoran 5-vuotissyntymäpäivää sekä pidettiin hauskaa Hermanni Turkin Folkmelskettä -yhtyeen tahdittamina. Tutustu päivän sisältöön!

Tavattoman hyviä kirjoja asiantuntijoiltamme

Jaana Utti, Ville Mäkelä & Karl-Erik Michelsen – Uuden työn yhteiskunta

Viiden vuoden työmatkallaan Suomessa kirjoittajat ovat nähneet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnanainutlaatuisuuden.

Harvaan asuttuun, syrjäiseen, luonnonvaroiltaan köyhään ja veljessodan runtelemaan maahan on rakennettu yksi maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnista. Sitä voi pitää ihmeenä.

Oikeus maksuttomaan perusopetukseen sekä tieteen, taiteen ja korkeimman koulutuksen vapaus ovat ainutlaatuisia oikeuksia. Niiden turvin on voitu toteuttaa ihmisten perustuslaillista oikeutta hankkia toimeentulo valitsemassaan ammatissa ja työssä. Hyvinvointiyhteiskunta on toteuttanut jokaisen oikeuden sosiaaliturvaan, silloin kun kaikki ei menekään odotetusti.

Hieno hyvinvointiyhteiskunta, haasteellisissa oloissa niukoilla resursseilla rakennettu. Nyt, paljon suuremmilla resursseilla ja kevyemmässä tilanteessa meidän tarvitsee vain säilyttää äitiemme ja isiemme rakentama malli. Rakentamiseen verrattuna säilyttäminen ei ole temppu eikä mikään, sanovat kirjoittajat. Ei etenkään nyt, kun digitalisaatio on tullut avuksemme.

Hyvinvointiyhteiskunnan saavutukset lepäävät nyt uuden työn varassa. Kaikki on kiinni siitä, miten annamme uuden työn yhteiskunnan syntyä, sanovat kirjoittajat. Tämä kirja on kertomus siitä, miten se saattaisi olla mahdollista.

Hanki omasi osoitteesta www.uudentyonyhteiskunta.fi

Mika J. Kortelainen & Jari Kyrö

B2B-myynnin käytännön oppikirja auttaa ymmärtämään myyntityötä ja kehittämään osaamista yritysmyynnissä. Se virittää aiheisiin tosielämän yritystarinoiden kautta ja haastaa pohtimaan yritysmyynnin erityispiirteitä erilaisten aktivointien avulla.

Kirjassa painotetaan myyntityön menestystekijöitä: ammattimaisuutta, kurinalaisuutta ja tuloksiin tähtäävää tekemistä. Lähtökohtana on asiakkaan aktiivinen kuunteleminen ja ongelmien ratkaiseminen.

Hanki omasi klikkaamalla tästä

kone perhe yrittäjyys ja yritys teollisuuden vuosisadalla

Kalle Michelsen – Kone – perhe, yrittäjyys ja yritys teollisuuden vuosisadalla

Michelsenin kirjoittama Koneen historiikki on saanut syksyn aikana valtavasti mediahuomiota – eikä suotta. Kymmenvuotinen mahtipontinen urakka tutustuttaa lukijan Koneen ja omistajasuvun historiaan, henkilökohtaisuuksia säästämättä. Mutta mitä on ”Kone Way” ja miksi Talouselämä vaati kirjan perusteella Koneen 40-luvun henkilöstöpolitiikkaa takaisin?

Hanki omasi klikkaamalla tästä

tehtävänä hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen

Jaana Utti – Tehtävänä hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen

Kertomus vanhuspalveluista. Kirjan 13 tarinassa keskiössä ovat vanhukset ja henkilöstö, mutta tarinoita värittävät vahvasti myös asiakaslähtöisyys, strateginen ajattelu, multisensorisuus ja kehittävä dialogi. Vanhuus ei ole sairaus, vaan luonnollinen elämänvaihe. Tämä kirja sisältää huikeita tarinoita, rankkoja paikkoja ja uskomattoman hienoja askeleita kohti hyvää ja onnellista vanhuutta.

Hanki omasi klikkaamalla tästä

hyva ja onnellinen vanhuus

Jaana Utti – Hyvä ja onnellinen vanhuus

Tässä työkirjassa on kuvattu ne työvälineet, joita vanhuspalveluiden työyksiköt voivat käyttää oman kehittämistyönsä tukena. Työkirjassa on lyhyt taustoitus, jossa kuvataan vähän strategista ajattelua ja sitä, miten tehdyt strategiset linjaukset juurtuvat työyksiköiden arkeen. Taustoituksessa kuvataan myös vanhuutta arvokkaana elämänvaiheena. Taustoituksen jälkeen työkirja jakautuu kolmeen osaan: työyksikön toiminnan suunnitteluun, asiakkuuksien hoitoon ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Välineet ovat työyksiköiden käytettävissä myös sähköisinä.

ideasta kaupalliseksi palveluksi

Mika Tonder – Ideasta kaupalliseksi palveluksi

Kirja esittää ensimmäisenä Suomessa matkailupalvelujen tuotteistamisen mallin. Malli huomioi alan erityispiirteet koko prosessin elinkaaren ajalta, idean luomisesta tuotantoon. Tonderin luoman mallin avulla on mahdollista luoda palvelukokonaisuus, joka perustuu havaittuun tarpeeseen. Palvelun vetovoima varmistuu aidolla asiakaslupauksella ja palvelun sisältö vastaa aina kysyntää. Kustannustehokkuus syntyy huolellisesti konseptoimalla.

Hanki omasi klikkaamalla tästä

Jaana Utti – Kiihdytyksiä omenapuutarhassa

Vuosien kokemus johtamisesta ja kulttuurin kehittämisestä on saanut Jaana Utin pohtimaan kuntaorganisaation kehittymistä ja sen nopeutta. Tämä kirja antaa vastauksia kysymykseen: ”Voiko myös kuntaorganisaation kehittämistä kiihdyttää?” Kiihdytyksen päämääränä on yhteisesti prosessoituun ymmärrykseen pyrkiminen. Tervetuloa mukaan työelämän suureen seikkailuun!

Hanki omasi klikkaamalla tästä

tuumasta toimeen muutospeli

Anja Kulovesi – tuumasta toimeen Muutospeli

Kirja sisäisen kompassin virittämisestä oman elämän navigoinnin apuvälineeksi. Kirja opastaa sinut yhdeksän viikon ajan ottamaan määrätietoisia askelia kohti tavoitteitasi. Tukenasi ovat Hyvät haltijakummit, Viisasten neuvosto ja toiset pelaajat.

Hanki omasi klikkaamalla tästä

työtä rakkaudella anja kulovesi

Anja Kulovesi – Ikkunoita työn tulevaisuuteen

Kun idea työstä elää kiihkeää vaihetta, merkityksen löytämisestä työlle tulee ydinjuttu. Erilaiset tarinat ja suomalaisten unelmat hyvästä työelämästä vievät lukijan löytöretkelle yhteisiin tulevaisuustalkoisiin. Työn tulevaisuus on suuri yhteinen projekti. Siksi kannattaa raottaa tummia verhoja ja tunnustella ajassa puhaltavia raikkaita tuulia.

Hanki omasi klikkaamalla tästä

innovoi yhdessa asiakkaittesi kanssa

Mika Kortelainen – Innovoitko yhdessä asiakkaittesi kanssa

Kirja käsittelee tuotteiden ja palveluiden kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa. Taustalla on ajatus, että tulevaisuudessa organisaatioiden tulee kehittää entistä asiakaslähtöisempiä tuotteita ja palveluita säilyttääkseen kilpailukykynsä. Kirjassa myös nostetaan esiin mahdollisuus hyödyntää tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä kehitysresurssina. Kortelainen on kirjoittanut kirjaan yhdessä Fredin ja Lemisen kanssa Living Lab –toiminnasta, käyttäjistä kehitysresurssina ja Living Lab –yhteisön rakentamisesta.

msrkkinointia rakkaudella anja kulovesi

Anja Kulovesi – Markkinointia rakkaudella

Markkinointia rakkaudella on yrittäjyyteen rohkaiseva, uusiin ideoihin virittävä ja ajatuksia avartava, erilainen bisneskirja. Se kyseenalaistaa ja houkuttelee laajentamaan perinteistä bisnesajattelua yllättävillä vertauskuvilla, symbolikielellä ja globaalin seikkailijan asenteella. Voit käyttää kirjaa itsetutkiskeluun miettimällä miten ilo ja sydämellä tekemisen jäljet kytketään oman oloiseen työhön?

Hanki omasi klikkaamalla tästä

kesytä kiire anja kulovesi

Anja Kulovesi – Kesytä kiire

Kesytä kiire! on suunniteltu kiireiselle lukijalle inspiraation ja ideoiden lähteeksi. Kirjan ajatuksia voi soveltaa yhtä hyvin työ- kuin yksityiselämän haasteisiin. Kirjassa esitellään vertauskuvallinen Kiireenkesyttäjien talo, jonka huoneista löytyy kiireen kesyttämisen avainkysymyksiä ja oivalluksia.Erilaisten kiirehtijöiden reseptikirja tarjoilee käytännön ohjeita asioihin, joihin voi itse vaikuttaa.

Hanki omasi klikkaamalla tästä

miten tyoskentelen fiksummin

Anja Kulovesi – Miten työskentelen fiksummin

Kiirehaaste on kuin ovi, joka johtaa syvemmälle sekä itsetuntemukseen että hyvän työelämän kehittämiseen. Kirja auttaa esimiestä näkemään johdettaviensa erilaiset haasteet ja rohkaisemaan heitä aktiiviseen rooliin tulevaisuuden tekemisessä. Se antaa hänelle myös eväitä omista voimavaroista huolehtimiseen.

Hanki omasi klikkaamalla tästä

co-creation with users and customers in living labs

Mika Kortelainen – Co-creation with Users and Customers in Living Labs

Kirja käsittelee tuotteiden ja palveluiden kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa. Kortelainen on kirjoittanut kirjaan yhdessä Fredin ja Lemisen kanssa kirjaan osion, joka käsittelee avoimen innovaation toiminnan hyödyntämistä organisaatioiden tuote- ja palvelukehitysprosessissa. Kirjassa nostetaan esiin muutamia ajatuksia liittää käyttäjät tai käyttäjäyhteisöt kehitysprosessiin.

inquiry-based-learning

Mika J. Kortelainen, Janika Kyttä, Tarja Laakkonen – Inquiry-Based Learning for the Arts, Humanities, and Social Sciences: A Conceptual and Practical Resource for Educators

Laurea UAS, Lohja campus, in Finland, has a learning environment, Yrityslabra, for business management and administration students who want to complete their studies by doing real-life business assignments. This chapter depicts the elements of a physical learning environment that have contributed to improving learning results on Laurea Lohja campus. The campus was challenged with addressing long studying and graduation times, loss of students to other campuses, difficulties in employment after graduation and lack of cooperation between Laurea and organizations. To solve these problems, Laurea Lohja created a learning environment called Yrityslabra (Business Lab). As a result of the continuing development work and material gathered (interviews, memos from teacher development meetings, student evaluation discussions, and written evaluations), five distinctive elements for a learning environment were found. These elements are: informal physical environment, informal social environment, teacher’s role as a mentor, personal learning process, and project management process. As the result of the new learning environment, students on Laurea Lohja campus, for example, have shorter graduation times, and there are less drop-outs in the middle of the studies. Students also find work in their own field of interest and do so right after graduation. Also, there is increased interest for the graduating students to further their studies at the master’s level.