Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tamora Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 20.05.2018. Viimeisin muutos 1.04.2021.

 

Rekisterinpitäjä

Tamora Oy

2314396-0

Porrassalmenkatu 21 b 43

50100 Mikkeli

0505317983

www.tamora.fi

 

Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

 

Sauli Käyhkö

sauli.kayhko@tamora.fi

0445334862

 

Kirsi Parviainen

kirsi.parviainen@tamora.fi

0505347983

 

Henkilörekisterien nimet

 

Asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja sidosryhmärekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja hyödynnetään asiakassuhteen ylläpitoon ja asiakasviestintään.

Henkilötietoja käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötieto on kerätty.

 

Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilön nimi

Yhteyshenkilö

Asema

Yritys / organisaatio

Y-tunnus

yhteystiedot

  • Puhelinnumero

  • Osoite

  • Sähköpostiosoite

Sosiaalisen median tunnukset

Nettisivujen osoite

Tiedot palvelujen muutoksista

Laskutustiedot

Tiedot tilatuista palveluista

Muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

 

Henkilötietorekisteriä ylläpidetään niin pitkään, kuin asiakassuhteen kannalta on tarpeellista. Henkilötiedot poistetaan pyynnöstä, tai asiakassuhteen muuten päättyessä kokonaan.

 

Rekisterin tiedonkeruu

 

Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan asiakkailta sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse, sosiaalisten medioiden kautta, sopimuksista, asiakastilaisuuksista ja -tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

 

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain asiakkaan suostumuksesta. Tietoja julkaistaan siltä osin, kuin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja luovutetaan vain Tamora Oy:n henkilökunnalle tai alihankkijoille, kun tämä on asiakassuhteen hoitamisen kannalta oleellista.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, jos palvelun toteutus sitä vaatii. Palveluja siirrettäessä EU:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojasta lain edellyttämällä tavalla.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterien ylläpidossa noudatamme erityistä huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Fyysiset tiedostot säilytetään Tamora Oy:n tiloissa lukitussa tilassa. Sähköisesti tallennetut tiedostot säilytetään Tamora Oy:n tietojärjestelmissä. Tamora Oy:n tietojärjestelmät ovat suojattuja sekä fyysisesti että digitaalisesti. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain henkilösuhteiden hoidon kannalta oleelliset henkilöt. Sähköisten tietojen turvallisuus taataan mm. pitämällä tietokoneita lukituksen takana, kun ne eivät ole käytössä, salasanoilla laitteissa, sormenjälkitunnistuksilla puhelimissa ja tableteissa sekä pitämällä laitteet ulkopuolisten ulottumattomissa.

 

Henkilötietojen tarkastus ja tietojen korjaaminen

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyn löytäessä virheellisen tai puutteellisen tiedon, on hänen asian korjaamiseksi tehtävä siitä erillinen tietojen korjauspyyntö. Henkilötietojen tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti jollekin yllä olevista rekisterinpitäjistä. Henkilötietojen tarkastaminen on veloituksetonta yhden (1) kerran vuodessa. Lisäpyynnöstä veloitetaan 50 € + alv / kerta. Rekisteröidyn tulee pystyä todistamaan henkilöllisyytensä pyydettäessä.

 

Rekisterinpitäjä toimittaa henkilörekisterin tiedot yhden (1) kuukauden kuluessa tarkastuspyynnöstä.

 

 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus rajoittaa omien henkilötietojen käyttöä tietyissä tilanteissa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää mille tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää pyynnön lähettäjää todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin tietosuoja-asetuksessa säädetyn ajan puitteissa.

 

Tietosuojaselosteen päivitys

 

Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää tietosuojaselostetta.