Teot ja toteutukset puhuvat puolestaan

Asiakkaat

Tyytyväisiä asiakkaita, onnistuneita toteutuksia ja oivalluksen täyteisiä kokemuksia

Tehdään hyvinvointiyhteiskunnasta entistä parempi

Yhteiskuntavastuun ja pelastustehtävien toteuttaminen tapahtuu neljässä eri asiakassegmentissä. Tamora edistää taitavaa julkista johtamista ja auttaa kehittämään seutujen kasvavia yrityksiä menestyviksi ja työllistäviksi kokonaisuuksiksi. Näin pyritään siihen, että kehittyvä ja osaava työvoima todellakin työllistyy ja saa mahdollisuuden toimia mielekkäissä tehtävissä. Julkisen sektorin muutokset tehdään yhdessä hallittaviksi ja niiden mukana kehitetään edelleen parempaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. 

Taitava julkinen johtaminen

Taitava johtaminen vaatii tekoja niin hallinnollisesti kuin yksittäisten organisaatioiden tasolla. Pyritään siihen että hallinto toimii ja on hallinnassa. Muutoksia tarkastellessa avarakatseisesti, mahdollistetaan hyvinvoinnin ja elinvoiman kasvu.  

Yksittäisissä organisaatioissa panostetaan avoimen työkulttuurin luomiseen. Kulttuuriin jossa kannustavuus ja uskaltaminen ovat kauniita sanoja, ja jossa juuri siksi on helppo tuoda oma osaaminen ja innovatiivisuus kaikkien nähtäville.  

Seutujen menestystä rakentavat kasvuyritykset

Hyvinvointiyhteiskunta rakentuu yrittäjyyden hartioille. Siksi on tärkeää että yrityksillä on mahdollisuus kasvaa, menestyä ja luoda uusia työpaikkoja alueille. Olemme auttaneet eri tavoin kasvuun yli 500 yritystä ja edelleen keskitymme yrityksiin jotka itse ovat se mahdollisuus jolla luodaan kasvua ja elinvoimaa alueille.  

Sosiaali- ja terveyspalvelu-
järjestelmän toimijat

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijat niin yksityiset, julkiset kuin kolmannen sektorinkin vaativat muutoksia nyky-yhteiskunnassa. Muutoksen keskiössä ovat usein palveluiden suunta ja tuottamistapa ja ilman näitä muutoksia, monet muut tekomme olisivat turhia. Haluamme olla mukana auttamassa näiden muutosten kanssa kamppailevia yrityksiä ja toimijoita, jotta voimme yhdessä päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.  

Työvoiman ja elinkeinojen kehittäjät

Osaavat työntekijät ovat yrityksien sydän ja sielu, minkä vuoksi työvoima on avain myös yritysten kasvuun. Edes työttömyys ei ole niin haitallista kuin se että työttömiin kuuluu maailman parhaita fiksuja ja koulutettuja tekijöitä, joiden taitoja tarvitaan hyvinvointiyhteiskunnan pelastustehtävissä. Toteutamme yhdessä yritysten kanssa tehtävää saada tämän voimavaran käyttöön, ja ajaa jokaisen yksilön perustuslaillista oikeutta ansaita toimeentulonsa valitsemassaan työssä.  

Kuvan alt