Teot ja toteutukset puhuvat puolestaan

Asiakkaat

Lisäarvoa asiakkaille, onnistumisia ja oivalluksien täyteisiä kokemuksia.

Tehdään hyvinvointiyhteiskunnasta entistä parempi

Yhteiskuntavastuun ja pelastustehtävien toteuttaminen tapahtuu neljässä eri asiakassegmentissä. Tamora edistää taitavaa julkista johtamista ja auttaa kehittämään seutujen kasvavia yrityksiä menestyviksi ja työllistäviksi kokonaisuuksiksi. Näin pyritään siihen, että kehittyvä ja osaava työvoima todellakin työllistyy ja saa mahdollisuuden toimia mielekkäissä tehtävissä. Julkisen sektorin muutokset tehdään yhdessä hallittaviksi ja niiden mukana kehitetään edelleen parempaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. 

Kuvan alt