Johtaminen

REFERENSSIT

Porin kaupungin johtoryhmien valmennukset. 2019 -

Huittisten kaupungin kehittäjäorganisaation rakentaminen pitkässä valmennusohjelmassa ja tuotekehitysosaamisen lisääminen, ryhmä 2. 2019 –

Helsingin kaupungin Palvelukekus-liikelaitoksen ylemmän tason esimiesten valmennus 2018-2019.

Aluehallintovirastojen, Valviran ja ELY-keskusten esimiespäivät yhteistyössä Avien Atomi-hankkeen kanssa. 2019.

Evira. Siirtyminen prosessijohtamisen kulttuuriin. 2017-2018.

Eviran kasvitoimialan organisaatiokulttuurin kehittäminen prosessiomistajien ja koko henkilöstön kanssa. 2018.

Tulevan Luova -viraston yhteisten toimintojen ja toimintatapojen määrittely. 2018 -

Luovan kehittäjät 1. Tulevan valtion lupa- ja valvontaviranomaisen rakentumista tukevat kehittämisosaamisen pitkä valmennusohjelma. 2018 -

Lue lisää

 

Luovan kehittäjät 2. Tulevan valtion lupa- ja valvontaviranomaisen rakentumista tukevat kehittämisosaamisen pitkä valmennusohjelma. 2018 -

Tammelan kunnan johtamisen ja esimiestyön eväät. Kunteko-sparraus. 2018.

Onnistu johtamisessa -valmennus Luonnonvarakeskuksen kaikille esimiehille. 2018 -

Vantaan kaupungin henkilöstöpalveluiden koko henkilöstön muutosvalmiuksien kehittäminen. 2018 -

Vantaan kaupunginkirjaston koko henkilöstön muutosvalmiuksien kehittäminen. 2018 -

Kajaanin kaupungin keskushallinnon prosessien kehittäminen. 2018 -

Evankelisluterilaisen kirkon Kirteko-ohjelman työyhteisöjen yhteiskehittämisen työpajat. 2018 -

Luonnonvarakeskuksen viestinnän ja markkinoinnin tiimin muutosvalmiuksien kehittäminen. 2018-2019.

Huittisten kaupungin kehittäjäorganisaation rakentaminen pitkässä valmennusohjelmassa ja tuotekehitysosaamisen lisääminen, ryhmä 1. 2018 -

Hämeenlinnan kaupungin osaamisen johtamisen ja työinnostuksen kehittämisen sparraus. 2018 -

Kuhmon kaupungin kehittäjäorgansiaation rakentaminen pitkässä valmennusohjelmassa ja tuotekehitysosaamisen kehittäminen. 2018 –

Tulevan Luova-viraston johtamisen sisältöjen ja roolien määrittely. 2018.

Asiakkuuksien johtamisen moduulit seurakuntien pitkissä johtamisvalmennuksissa Joensuun seurakuntayhtymässä ja Järvenpäässä useiden seurakuntien yhteisessä ohjelmassa. 2018.

Tulevan Luova-viraston toiminta- ja johtamiskulttuurin määrittely. 2018

Hämeen maakunnan työhyvinvoinnin ja työinnostuksen sparraus ja LaaS-ajattelun integrointi. 2018.

Huittisten kaupungin perhekeskus-toimintamallin rakentaminen ja tuotekehitysosaamisen kehittäminen. 2018 –

Salon kaupungin rekrytointiprosessin leanaus. 2018-2019.

Hämeen maakunnan henkiöstöstrategian laatiminen osallistavin menetelmin yhdessä johdon kanssa. 2018.

Luumäen kunnan strateginen sparraus. Kunteko. 2018.

Kuhmon kaupungin sisäinen kehittäjä -koulutus ja sparraus. Kunteko. 2018.

Haminan kaupungin hallituksen ja johdon sisäisen kehittämisen koulutus. Kunteko. 2019.

Haminan kaupungin elinvoima-toimialan strategisen johtamisen sparraus. 2018.

Aluehallintovirastojen,Valviran ja ELY-keskusten esimiespäivät yhteistyössä Avien Atomi-hankkeen kanssa. 2018.

Lahden kaupungin johtamisen valmennus ja johtamiskulttuurin kehittäminen koko johdolle 2017-2018.

Haminan kaupunki. Valtuustoseminaarin puheenvuoro kunnan uudesta roolista. 2017.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Palkeet. Palveluinnovaattorit liiketoiminnan kehittäjinä -valmennusohjelma. 2017.

 

Vantaan kaupungin eri tulosalueille ja toimialoille toteutettavat arviointityöpajat, joissa tulosalueiden johtoryhmät määrittelevät tulosaluekohtaiset kehittämiskohteensa ja suunnittelevat niiden etenemisen. 2017.

 

Aluehallintovirastojen esimiespäivät yhteistyössä Avien Atomi-hankkeen kanssa. 2017.

Tredu. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus ammatillisen koulutuksen refromin yhteydessä. 2016-2018.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Lupa Muuttua! -hankkeen työpajat asiakaslähtöisyyden, palvelumuotoilun ja prosessien kehittämiseksi, 2017-2018.

 

Aluehallintovirastojen asiakaslähtöistä toimintamallia kehittävän ATOMI-hankkeen strateginen konsultointi. 2017-2018.

 

Uudistuva kuntatyö ja -johtaminen. Lohjan kaupunginvaltuuston sparraus strategiaseminaarissa. 2017.

Lohjan kaupungin Elinvoimatoimialan asiakaslähtöisten prosessin kehittämisen käynnistys toimialan esimieskunnan yhteisessä kehittämispäivässä. 2017.

Koulutuskeskus Salpaus. Tulevaisuudentekijöiden heimo. Tuotekehitystyön tutkintokoulutus. 2015-2017.

Lohjan kaupungin prosessinomistajien sparraus. Yhteisen näkemyksen ja kehittämistoimenpiteiden määrittely yhdessä Kunteko2020-ohjelman kanssa. 2017.

Järvenpään kaupunki. Uusikunta-kehittämistyössä kaupungin ydintehtävien ja prosessien määrittely vuotta 2019 ajatellen. 2017.

Järvenpään kaupunki. Talouspalveluiden ja hallintopalveluiden palvelutarjottimien kehittäminen. 2017.

Helsingin seurakuntayhtymä. Palvelumuotoilun työpajat. 2017.

Verohallinto. Esimiesten ja prosessinomistajien ajankäytön hallinta. 2017.

Senaatti-kiinteistöt. Muutosjohtaminen toimitilamuutoksessa Kajaanissa. Toimitilamuutoksen mahdollisuudet toimintakulttuurille, muutosjohtamisen tuki: ELY, Tekes ja TE-palvelut. 2017-

Pöytyän kunnan Tulevaisuusmatka. Uudet palvelutuotteet ja kehittämisen kulttuurin luominen pitkäkestoisessa valmennusohjelmassa Pöytyän kunnassa. 2017-

Kontiolahden kunnan strategiatyö Luonnostaan loistavin ja tulevaisuuden kunnan mahdollisuudet yhdessä kunnanvaltuuston kanssa. 2017.

Sulkavan kunnan elinvoimastrategia yhdessä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa. 2017.

Sulkavan kunnan Kunteko-sparraus – Tulevaisuuden kunta, tulevaisuuden Sulkava. 2017.

Kontiolahden kunnan Kunteko-sparraus tulevaisuuden kunnan roolista. 2017.

Kontiolahden kunnan Sisäinen kehittäjä –koulutus kunnan työntekijöille ja esimiehille. 2017.

Kunteko 2020. Työn Rikastajien ja Rakastajien verkosto, jossa rikastetaan kuntatyötä. Osallistujina Kontiolahden kunta, Haminan kaupunki, Joensuun kaupunki, Pelastuslaitos, Sulkavan kunta ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy. 2017-

Järvi-Saimaan Palvelut Oy. Työn Rikastamo. Työn Rikastamo rikastaa olemassa olevan osaamisen uudeksi. 1,5 vuoden koulutusohjelma, josta valmistuu Elämyskokkeja ja Sisustavia Siivoojia. 2017-

Tietosuojavaltuutetun toimisto. Uudistuva asiantuntijuus -muutosvalmennus koko henkilöstölle. 2017-2018.

Lohjan kaupunki. Koko esimieskunnan muutosjohtamisen valmennus prosessiorganisaatioon siirryttäessä. 2017.

Tulevaisuuden kunta- ja maakuntatyö uuden työn ytimessä. Valtuustojen sparraus: Juva, Rantasalmi ja Sulkava. 2017.

Trello-koulutus Helsingin kaupungin Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut yksikön henkilökunnalle. 2017.

Asiakkuuksien johtamisen moduuli Helsingin seurakuntayhtymän pitkässä johtamisvalmennuksessa. 2017.

Aluehallintoviraston asiakaslähtöistä toimintamallia kehittävän ATOMI-hankkeen valmennukset. 2016.

 

Lynet- tutkimuslaitokset. Ketterän projektijohtamisen valmennus. 2016-2017.

Rikosseuraamuslaitos. Yhteiset käytänteet RISE Jyväskylä kampuksessa valmennusohjelma. 2016-2017.

Rikosseuraamuslaitos. Risen muutosyksiköiden tuki -projekti. 2016.

Tulevaisuuden kunta- ja maakuntatyö uuden työn ytimessä. Kunteko-webinaari. 2016.

Valtiovarainministeriö. Digikuntakokeilu, verkostotapaaminen ja livesparraus. 2016.

Valtioneuvoston kanslia. Kokeileva Suomi -kärkihanke. Kokeilukulttuuria edistämässä. Ketterää kehittämistä Trellossa. 2016.

Senaatti-kiinteistöt. Muutosjohtaminen toimitilamuutoksessa Lappeenrannassa. Toimitilamuutoksen mahdollisuudet toimintakulttuurille, muutosjohtamisen tuki: ELY, Tekes ja TE-palvelut. 2016-2017

Pelastuslaitosten henkilöstöjohtamisen Kunteko-sparraus maakuntien muodostamiseen liittyen. 2016.

Senaatti-kiinteistöt. ELYn muutosjohtamisen tuki Kokkolassa yhteisiin tiloihin siirryttäessä. 2016.

Ikaalisten kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön sparrauspäivä. 2016.

Uuden ajan lähiesimiestyö. Johtamiskulttuurin kehittäminen, lähiesimiestyön ammattitutkinto johtamisosaamisen uudistajana kuntatyön muuttuvassa maailmassa. 2016-

Valkeakosken kaupungin Kunteko-sparraus työelämän laadun ja tuottavuuden parantamiseksi. 2016.

Heinolan kaupungin kehittäjäorganisaatio kaupungin strategiaa maastouttamassa. Uudet palvelutuotteet tulevaisuuden kuntatyössä. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. 2016-

Monipaikkaisen johtamisen valmennus verohallinnossa. 2016.

Osaava Kainuu, Kainuun yhteinen opetusalan strateginen kehittämishanke varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön avainhenkilöille. 2016.

Nurmeksen kaupungin Kunteko-sparraus työelämän ja laadun ja tuottavuuden parantamiseksi. 2016.

Järvenpään kaupungin konsernipalveluiden prosessijohtamisen kehittäminen. 2016.

Lohjan kaupungin organisaatiomuutos ja siirtyminen prosessijohtamisen malliin ja prosessiorganisaatioon, kaupunkitasoinen työpajatyöskentely. 2016.

Helsingin kaupungin pitkä johtamisvalmennus perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen rehtoreille ja päälliköille. 2016-2018.

Uusi Ikaalinen. Uuden Ikaalisen rakentaminen muuttuvassa kuntatyössä. Uusien palvelutuotteiden rakentaminen. Ikaalisten kaupunki. Tuotekehityön erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus 2. 2017-2019.

Valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön, oikeusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekän oikeuskanslerinviraston yhteinen pitkä johtamisvalmennnus. Johtamiskulttuurin kehittäminen avoimessa digitaalisessa maailmassa. 2016-2017.

Asiakkuusajattelu Helsingin seurakuntayhtymässä -valmennus seurakuntien Jäsen360-verkostopäivillä. 2016.

Kehityskeskusteluvalmennus Luonnonvarakeskuksen esimieskunnalle. Verkkototeutus. 2016.

Senaatti. Muutostuki. Lappeenrannan TE-toimiston ja ELY-keskuksen muuttaessa monitilaan. 2016.

Lynet- tutkimuslaitosten uusien esimiesten, tiimivetäjien ja projektipäälliköiden valmennus 2. 2016.

Lynet- tutkimuslaitosten JET7. Johtamisen pitkä koulutusohjelma 2015-2017.

Lynet- tutkimuslaitosten uusien esimiesten, tiimivetäjien ja projektipäälliköiden valmennus 1. 2015-2016.

Uusi Ikaalinen. Uuden Ikaalisen rakentaminen muuttuvassa kuntatyössä. Uusien palvelutuotteiden rakentaminen. Ikaalisten kaupunki. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, ryhmä 1. 2015-2017.

Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrö säästää kehittämällä. Kuntatyön uudet palvelutuotteet, Hämeenkyrön palvelukehittäjät 2. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 2015-2017

Ympäristöministeriön ja sen hallinnonalan asiakaslähtöisyyttä edistävän toimintamallityön konsultointi. 2015.

Uusi Ikaalinen, Kunteko Sisäinen kehittäjä -valmennus. 2015.

Oulun kaupungin, Kajaanin kaupungin ja Iin kunnan henkilöstön Kunteko Sisäinen kehittäjä -koulutus. 2015.

Vantaan kaupungin Sairaalapalveluiden johtoryhmän coaching. 2015.

Verohallinnon Pohjois-Suomen yritysverotusyksikön ajankäytön hallinnan verkkovalmennus. 2015.

Helsingin Mikaelin seurakunnan lapsi- ja perhetyön asiakasosallisuuden kehittäminen. 2015-2016.

Asiakkuuksien johtamisen moduuli Helsingin seurakuntayhtymän pitkässä johtamisvalmennuksessa. 2014.

Järvenpään kaupungin osaamisen johtamisen prosessin kehittäminen. 2016.

Järvenpään kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella vanhemmuuden tuen asiakaslähtöisen prosessin kehittäminen. 2016.

Kevan asiakkuuksien johtamisen valmennusohjelma. 2016-2018.

Turun kaupungin kehittäjäorganisaation Kunteko Sisäinen kehittäjä -koulutus. 2016.

Kehittämistyön sparraus ja Kunteko Sisäinen kehittäjä -koulutus Jämsän kaupungin ateria-, puhtaus- ja tekstiilipalvelulle digitalisaation mahdollistamiseksi. 2016.

Jämsän ateria-, puhtaus- ja tekstiilipalvelun digiloikkaa tukevat digileirit. 2016.

Johtajaklubi @LuovaTuho. Loistavaa julkista johtamista. Innovaatioita mahdollistavaa ja tuottavuutta rakentavaa. Johtajaklubi @LuovaTuho kokoaa sen yhteen ja rakentaa hyvinvoivaa tulevaisuutta ja uutta johtamiskulttuuria. Mukana rakentamassa kymmeniä johtajia eri puolilta Suomea. 2015-

Kuntoutussäätiön strategiantyö hallituksen ja ylimmän johdon kanssa. 2015.

Kuntoutussäätiön Kestävä talouden johtaminen -prosessi, yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. 2015-2016.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Esimies2015-valmennusohjelma. Muutostuki esimieskunnalle valmistauduttaessa fuusioon Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toiminnan käynnistymiseen. 2015.

Jämsän kaupingin johtoryhmätyöskentelyn digitaalisuussparraus pitkässä koulutusohjelmassa. 2015.

Jämsän kaupungin strategian kiihdytys ja innovaatiokilpailu. 2015.

Jämsän kaupungin talousprosessien LEAN. 2015.

Jämsän kaupungin palveluprosessien LEAN kaupunkiorganisaation kattavasti. 2015.

Keravan kaupugin asiakkuuksien johtamisen seminaari. 2015.

Mikkelin kesäyliopisto. Ammatillinen työnohjauskoulutus. 2015.

Oulunkaaren kuntayhtymä. Perhepalveluiden kehittämispäivä. 2015.

Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrö säästää kehittämällä. Kuntatyön uudet palvelutuotteet, Hämeenkyrön palvelukehittäjät 1. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 2014-2016.

Hämeenkyrön kunta. Esimiesten valmennuspäivä – avoimeen digitaaliseen maailmaan. 2014.

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen Vantaan Kuntalaispalveluissa. 2014.

Hämeenkyrön valtuuston sparraus. 2014.

Porvoo Point Collegen johtamisvalmennus. 2014.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman neuvottelupäivät. Vuosittaisen valtakunnallisen seminaarin suunnittelu, konseptointi ja toteutus. 2014.

Hyve – Johtamisen kartta -hankkeen vuorovaikutuksellisen johtamisen kehittämispäivät Kainuun soten esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimiville. 2014.

Valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön, oikeusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen pitkä johtamisen valmennusohjelma. 2014-2015.

Suomen ympäristökeskuksen, elintarvikeviraston, maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen yhteinen pitkä koulutusohjelma. 2014-2016.

Lastensuojelun johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen Vantaan kaupungissa. 2014.

Vuorovaikutuksellisen johtamisen kehittämispäivät Kainuun soten esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimiville. 2014.

Osallisuushankkeiden markkinointiin ja viestintään liittyvä asiantuntijatyö. 2014.

Lappeenranta, Step Up – Cross Border City in Action -hankkeen loppuarvioinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi. 2014.

Kylä koulussa, koulu kylässä -hankkeen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijatyö. 2014.

Mikkelin kaupungin poikkihallinnollisen yhteityön kehittäminen kaupungin valtuuston seminaarissa. 2014.

ICT-, talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämissuunnitelma. Meri-Lapin Kehittämiskeskus Oy. 2014.

Lahden sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen. 2014.

EMMA – Espoon modernin taiteen museo, konsultointi, 2013.

Järvenpään kaupungin Uusi työ -toimintamallin kehittäminen, 2013-2014.

Keravan kaupungin Valtuustoseminaarin asiantuntijaluento, 2013.

Strategialähtöinen henkilöstöjohtaminen, kehityskeskusteluvalmennus Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa, 2014.

Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston kehittämispäivä, 2013.

Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen – moduuli SLK-Instituutin pitkissä johtamisen valmennusohjelmissa 2012

Prosessien johtaminen -moduuli SLK-Instituutin pitkissä johtamisen valmennusohjelmissa, 2012.

Valtiovarainministeriön Työilmapiiri-asiantuntijaluento. 2013.

Helsingin kaupungin rehtoreiden pitkä johtamisen valmennusohjelma. 2013-2015

Muutoksessa elämisen taito. Vuorovaikutteinen valmennus Mikkelin Päämajakoulun henkilöstölle. 2013.

Ympäristöministeriön, valtiovarainministeriön, oikeusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen pitkä johtamisen valmennusohjelma. 2013-2015.

Yhteiskuntavastuullisesti kestävän kyläkoulukonseptin rakentaminen lähipalvelukeskukseksi ja tuottavuusmallin rakentaminen Mikkelin kaupungille. 2013-2015.

Prosessikoulutukset Verohallinnon esimiehille. 2013.

Järvenpään kaupungin projektikoulutus. 2013.

Mikkelin kaupungin pieni strategiatiivistys. 2013.

Järvenpään kaupungin HR-palveluiden ja -prosessien kehittäminen. 2013-2014.

Jämsän kaupungin tilakatsaus kestävien ja taloudellisten ratkaisujen löytämiseksi palvelutuotantoon. 2013.

Vantaan talous- ja velkaohjelman vieminen arkeen strategisen esimiesvalmennuksen avulla. Ryhmäcoaching, useita toteutuksia. 2013-2015.

Perusturvalautakunnan strategisen johtamisen valmennus ja palvelurakenteen kirkastaminen Ranualla. 2013.

Kulttuurin johtoryhmän valmennus ja johtajacoaching Vantaan kaupungilla. 2013.

Perusopetuksen johtoryhmän valmennus ja uuden johtoryhmän sparraus rakenteellisessa muutoksessa. Johtajacoaching. Vantaan kaupunki 2013-2014.

Vetovoimainen ja vahvistuva Imatran seutu. Imatran seudun kuntien palvelurakenneselvityksen esityö. 2013.

Johtoryhmävalmennus sivistystoimen johtoryhmälle organisaatiomuutoksessa. Vantaan kaupunki. 2012-2013.

Taitavan julkisen johtamisen kehittämisohjelma Meripohjolassa. 2012-2013.

Vaikuttavan hankejohtamisen kehittämisohjelma Meripohjolassa. 2012-2013.

PalveluOsaaja, asiakaspalvelun koulutusohjelma kaupungin viranhaltijoille. Kurikan kaupunki. 2012-2013.

Imatran menestyksen mahdollisuudet -keskustelun fasilitointi. Kokoomus Imatralla. 2012.

Meripohjola-kasvuvyöhyke rakentuu rannikkoa myötäilevänä ketjuna Oulu-Kokkola-alueella. Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Keski-Pohjanmaan liiton toimeksiantona Tamora on mahdollistamassa kehittymistä kansallisesti merkittävimmäksi kasvuvyöhykkeeksi. 2011-2013.

Ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön johtamisen ja esimiestyön kehittäminen pitkässä valmennusohjelmassa. 2011-2013.

Osaaminen, kulttuuri ja vapaa-aika -palvelualueen muodostamiseen liittyvä johtoryhmätyöskentelyn, prosessien ja rakenteen kehittäminen Järvenpään kaupungin siirtyessä prosessijohtamisen malliin. 2011-2012.

Strategialähtöinen henkilöstöjohtaminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. 2011-2012.

Valtiovarainministeriön vero-osaston projektikoulutus. 2011.

Ihastjärven koulun kyläkoulukonseptin helistys Mikkelissä. 2011.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun strategian maastoutuskoulutus. 2011.

Kansalaisopistojen rehtoreiden innovaatioiden johtamisen moduuli kesäpäivillä. 2011.

Päijät-Hämeen TE-toimiston esimiesten sparrausohjelma. 2011.

Kurikan kaupungissa Pohjanmaalla kehitetty julkista hallintoa tavoitteena ”Suomen parhaiten johdettu kunta”. 2010-2011.

Kiireenkesytyksen Viisi kehittämispajaa Forssan perusturvan koko henkilöstölle. 2011.

Valtakunnansyyttäjän viraston vuorovaikutuksen kehittämispäivä. 2011.

Asiantuntijana muutoksessa luentopäivä. Patentti- ja rekisterihallitus. 2011.

Asiakaspalvelun koulutus Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä. 2011.

Prosessien kehittämisen valmennus Järvenpään kaupungin esimiehille. 2011.

Mikkelin kaupungin elinkeinostrategian viestinnällinen hionta. 2011.

Työhyvinvoinnin kehittäminen Forssan kaupunki. 2011.

Järvenpään kaupungin henkilöstöjohtamisen prosessien kehittäminen. 2011.

Uudistuva kunta MBA: Kuntien muutosjohtamisen moduuli Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulun täydennyskoulutuskeskus Avance. 2011.

Yliopistojen johtaminen: asiakkuuksien johtamisen moduuli. Yliopistoallianssi. 2011.

Ympäristöministeriön hallintoyksikön palveluprosessien kehittäminen. 2011.

Asiakkuusajattelu teatterissa. Seinäjoen kaupunginteatteri. 2011.

Muutoksessa ja muutoksen johtaminen -kiihdytysluento johtoryhmälle. Jyväskylän kaupungin sivistystoimi. 2011.

Kuka pelkää innovaattoreita -seminaari. Jyväskylän yliopisto. 2011.

Askel askeleelta projekti -muutosluento. Kittilän kunta. 2011.

Yksilönä muutoksessa -luento. Suomen Olympia-akatemia. 2011.

Projekti- ja hankeajattelun kehittäminen. Vero-osasto. Valtiovarainministeriö. 2011.

Ratkaisukeskeinen henkilöstöjohtaminen TE-toimistoissa. Esimieskoulutus. Hämeen ELY-keskus. 2011.

Tunturi-Lapin kuntien johtamisvalmennus. 2010-2011.

Meri-Lapin kuntin johtamisvalmennus. 2010-2011.