Sote-järjestelmä

REFERENSSIT

Onnellinen Vanhuus -luento Hyvä Ikä -messuilla. 2018.

Kokeileva Suomi. Digitaidot sote-työssä. Älykäs logistiikka, Aina Auki -kaupat ja biohakkerointi väljästi asutuilla alueilla Etelä-Savossa. 2018-2019.

Kokeileva Suomi. Digitaidot sote-työssä. Biohakkerointia vanhuspalveluissa Kuhmossa 2018-2019.

Kokeileva Suomi. Digitaidot sote-työssä. Biohakkerointia vanhuspalveluissa Kuhmossa 2018-2019.

Parasta Elämää kotona – I&O-kärkihankkeen päätösluento Joensuussa. 2018.

Mehiläisen pitkä johtamisen kehittämisen ohjelma Jet 11. 2018-2109.

Kasvu asiantuntijasta kuntoutuksen suunnannäyttäjäksi -RekryKoulutus. Kuntoutussäätiö. 2017.

Hyvän elämän valmentaja RekryKoulutus. Foibe Oy. 2017.

Lue lisää

Lohjan kaupungin lastensuojelun asiakaslähtöisen toimintamallin, prosessien ja organisaation kehittäminen. 2017-

Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen. 2016-

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Johtamisen tukeminen muutoksessa: hoitotyön esimiesten kehittämispäivä, esimiesten sparraus. 2017.

Foibe Oy. Strategiaseminaari, tiedolla johtaminen ja mittarit. 2017.

Pöytyän Kansanterveystyön Kuntayhtymä. Tulevaisuusmatka. Uudet palvelutuotteet ja kehittämisen kulttuurin luominen pitkässä valmennusohjelmassa. 2017-

Vantaan kaupungin hoiva-asumisen palveluiden esimiesten pitkäkestoinen esimieskoulutus. 2017-2018.

Kelan ulkoistettujen kuntoutuspalvelujentuottajien valmennus kulttuurisensitiiviseen työotteeseen maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa. Osa Mahku-hanketta. 2017.

Askolan kunnan senioripalveluiden tukipalveluiden asiakaspalveluasenteen kehittämisohjelma. 2017.

Loviisan Hyvä Askel. Oman työn kehittämisohjelma senioripalveluiden henkilöstölle. 2017.

Kuntoutuksen Palvelukehittäjät tuotekehittäjäohjelmassa rakennettiin kuntoutuksen uuttaa maailmaa. 2015-2017.

Vantaan kaupungin perhepalveluiden johdon ja esimiesten muutostuen prosessi matkalla kohti uutta, asiakaslähtöistä toimintamallia ja soteuudistusta. 2016-2017.

Lohjan kaupungin hyvinvointitoimialan organisaatiomuutos ja siirtyminen prosessiorganisaatioon ja prosessijohtamisen malliin. Muutosprosessin tuki. 2016.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän prosessien kehittäminen. Perhepalveluiden palvelutarpeen arviointi ja lyhytaikaisen kuntoutuksen asiakasprosessit. 2016-2017.

Vantaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden sosiaalineuvonnan muutosvalmennus, uuden toimintamallin luomisen asiakasneuvontaan ja palvelutarpeen arviointiin. 2016-2017.

Hoitajasta valmentajaksi RekryKoulutus ja uuden työkulttuurin rakentaminen Foibe Oy. 2016.

Vantaan kaupungin vanhuspalveluiden esimiesten täsmäkoulutus arvostavan ja hyvän kohtaamisen rakentamiseksi. 2016.

Keski-Suomen SOTE 2020. Uuden johtamiskulttuurin ja hyvinvoivan tulevaisuuden rakentaminen, 100 askelta kohti asiakaslähtöisyyttä rakenteista piittaamatta. Johtamiskoulutus, jossa 80 sotejohtajaa 23 eri kunnasta. 2016.

Laukaan kunnan vanhuspalveluiden muutosvalmennusprosessi ja kehittäminen. 2016-

Laukaan kunnan sosiaalitoimen henkilöstön sparrausiltapäivä. 2016.

Vantaan kaupungin nuortenkeskuksen muutosvalmennus, jossa integroitiin yhteen päihde- ja mielenterveyspalveluita nuorille vantaalaisille tuottavat yksiköt ja luotiin yhdessä uusi, asiakaslähtöinen toimintamalli ja prosessi. 2015-2016.

Kuntoutussäätiön tuotekehittäjät ohjelmassa rakennetaan kuntoutuksen uusia palvelutuotteita. Osaaminen lävistää kaiken tekemisen uusista palvelutuotteista asiakaskokemusten johtamiseen. 2015-2017

Mehiläisen pitkä johtamisen valmennusohjelma Jet10. 2015–2017

Kasvu asiantuntijasta kuntoutuksen suunnannäyttäjäksi. Kuntoutussäätiön RekryKoulutus, uutta työkultturia ja osaamista luova koulutus, jossa 12 kuntoutuksen ammattilaista laajentaa sekä omaa osaamistansa, että avaa uutta työtä ja liiketoimintaa Kuntoutussäätiössä. 2016 –2017

Kuntoutuksen kiihdyttäjät. Kuntoutuksen prosessikiihdyttämön alusta. Nopealla kiihdytyksellä kuntoutuksen prosessien ja palveluiden uudelleen muotoilu ja uusien palvelujen aikaansaaminen. 2016.

Asiakaslähtöisten palveluiden ja toimintamallien kehittäminen sekä kehittäjäorganisaation osaamisen vahvistaminen Peruspalvelukeskus Aavassa. 2015-2016.

Foibekartanon konseptisuunnittelu ja palvelumuotoilu. 2015.

Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden asiakasohjausyksikön muutosvalmennus, jolla tuettiin asiakaslähtöisen toimintamallin rakentamista ja kehittämistä osana keskitetyn palvelutarpeen arvioinnin ja asiakasneuvonnan kehittämistä vantaalaisille senioreille. 2015-2016.

Vanhuspalveluiden uusien palvelutuotteiden ja liiketoimintojen Hyvän Elämän Palvelutalot, Hyvän Elämän Kotipalvelut ja Kevyesti Hyvää Elämää konseptisuunnittelu. 2015.

Asiakaslähtöisten palveluiden ja toimintamallien kehittäminen sekä kehittäjäorganisaation osaamisen vahvistaminen Peruspalvelukeskus Aavassa. 2015-2016.

Hyvän Elämän Kotipalveluiden konseptisuunnittelu ja -kehitys sekä ketterän kokeilun organisointi Foibessa. 2015.

Innovatiivinen kotihoito. Oulun ja Vantaan kotihoidon yksiköiden radikaalit teknologiset ratkaisut, käyttöönoton muutoshallinta, Silver-hanke. 2015.

Kelan koulutuspalveluiden asiakaslähtöisen toimintamallin kehittäminen. 2015.

Kelan koulutuspalveluiden virtuaalikoulutusten konseptin kehittäminen. 2014-2015.

Kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen työllisyyttä edistävässä Kaiku-hankkeessa. 2016-

Foibe Oy. Strategiaa maastouttava palvelutuotteiden kehittämisohjelma digitalisaation ja näkyvyyden raketamiseksi, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. 2015-

Diakoniasäätiö Foibe ja Foibe Oy. Strategiatyö ja vanhuspalveluiden liiketoimintamallin rakentaminen vanhuspalveluissa. 2015.

Oulunkaaren kuntayhtymän Innovaattorit – uusien palvelutuotteiden rakentaminen ja kehittäminen pitkässä valmennusohjelmassa. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. 2014-2015.

Lappeenrannan palvelukeskussäätiön vanhuspalveluiden uudet palvelutuotteet, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. 2014.

Jämsän kaupungin kotihoidon asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisohjelma, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. 2013-2015.

Palveluohjauksen prosessien kehittäminen peruspalvelukeskus Oivassa. 2014.

Loviisan valtuuston iltakoulu senioriasumisen palvelurakenteesta. 2014.

Loviisan kaupungin vanhuspalveluiden valmennusohjelma Rakentajat, tuotekehittäjän erikoisammaattitutkinto. 2014-2016.

Asiakaspalveluosaamisen ja palvelutuotteiden kehittäminen Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen pitkässä prosessivalmennuksessa ll, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. 2014-2016.

Taivalkoksen vanhuspalveluiden vanhusten liikuttamisen työpaja. 2014.

Taivalkosken vanhuspalveluiden uudet palvelutuotteet, tuotekehittäjien erikoisammattitutkinto. 2013-2014.

Loviisan kaupungin vanhuspalveluiden valmennusohjelma Raivaajat, tuotekehittäjän erikoisammaattitutkinto. 2014-2015.

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön muutosluento ja työhyvinvointipäivä. 2014.

Mehiläisen pitkä johtamisen valmennusohjelma Jet9. 2014–2016.

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveysalan johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen. 2014.

Kuusamon kaupungin kehittäjäorganisaation vahvistaminen erityissesti työllisyydenhoito painotuksilla tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. 2014-2016.

Kuusamon kaupunkistrategiaa maastouttavan kehittäjäorgansiaation rakentaminen tuotetkehittäjän erikoisammattitutkinto. 2014-2016.

Riippuvuusasiakkaiden asiakaslähtöisen Tulevaisuuden Talon konseptisuunnittelu kokemusasiantuntemukselle rakentuen Kuusamossa. 2014.

Poliklinikan prosessien kokemusasiantuntemukselle rakentuva uudelleenmuotoilu Taivalkoskella. 2014.

Lahden sosiaali- ja terveyspalveluiden esimiesten asiakaspalveluosaamisen kehittämisen ohjelma. Esimiesten valmennusohjelma 2013–2014.

Vanhuspalveluiden uuden tarinan kirjoittaminen pitkässä palvelutuotteiden kehittämisohjelmassa, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Rakentajat, Peruspalvelukeskus Aava 2013–2015.

Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa, Käyttäjälähtöiset kehittämisen menetelmät ja tiimin ohjaaminen -valmennus. Innopark Programmes Oy. 2013.

Asiakaspalveluosaamisen ja työvälineiden kehittäminen Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen pitkässä prosessivalmennuksessa I, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. 2013-2015.

Korvapuusteja vanhuksille ja hoitajille. Yksilöllisyys, inhimillisyys ja laatu vanhustyössä -teemapäivä. Savon ammatti- ja aikuisopisto. 2013.

HUS Servis -tukipalveluiden esimiesten valmennuspäivä. 2013.

Vanhusten palveluasumisen yksikön Kuperkeikka aidosti asiakaslähtöiseksi Ranualla. 2013.

Askolan kunnan palvelurakennenäkemyksen maastouttaminen pitkässä prosessivalmennuksessa, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. 2013-2014.

Mehiläisen pitkä johtamisen valmennusohjelma Jet8. 2013–2015.

Senioriasumisen palvelurakenteen tulevaisuudenkuva Loviisan kaupungissa, Hyvän Elämän Talon konseptointi. 2013.

Innostus&Inspiraatio – Askel uuteen johtajuuteen. Seminaari Mehiläisen seitsemän johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneiden johtamisnäkemyksen kokoamiseksi. 2013.

Askolan kunnan vanhojen ihmisten hyvän elämän mahdollistavan palvelurakennenäkemyksen etsiminen pienen kunnan asumispohjalla yhdessä poliittisen johdon ja virkamiesjohdon kanssa. 2013.

Hämeenlinnan ikäihmisten hoidon ja hoivan liiketoimintasuunnitelman laadinta johdon kanssa. 2013.

Ranuan hyvän elämän vallankumous – perusturvan palvelurakenne tuottavuuden, henkilöstöhyödyn ja asiakashyödyn parantamiseksi. 2013.

Taivalkosken hyvän elämän vallankumous – perusturvan palvelurakenne tuottavuuden, henkilöstöhyödyn ja asiakashyödyn parantamiseksi. 2013.

Kotihoidon kehittämisen suunnat – palvelurakennekatsaus Jämsän kaupungin vanhuspalveluissa. 2013.

Vanhuspalveluiden uuden tarinan kirjoittaminen pitkässä palveluiden kehittämisohjelmassa Peruspalvelukeskus Aavassa, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Raivaajat 1. 2013–2015.

Hyvän elämän vallankumous Kuusamon, Taivalkosken ja Ranuan perusturvassa. Pitkä johtamisen kehittämisohjelma intensiivisen ja vaikuttavan palvelukehittämisen hengessä. 2011– 2013.

Kotihoidon ja vanhusten asumispalveluiden kehittäminen esimiesten valmennusohjelmalla ja koko henkilöstön osallistavalla ohelmalla. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirin Peruspalvelukeskus Aavassa. 2011–2013.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulosaluejohtoryhmien strategisen johtamisen valmennus. 2011–2012.

Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa, Johtajan voimavarat, Luova tilanneratkaisu, Muutosjohtaminen sejä Menotorointi ja ohjaus -valmennukset, Innopark Programmes Oy. 2013.

Mehiläisen johtamisen ja esimiestyön pitkä valmennusohjelma, Jet7. 2012–2013.

Kehitysvammahuollon johtajien henkilökohtaiset sparrausprosessit Pohjois-Pohjanmaalla. 2012.

Kotihoidon valtakunnalliset kehittämispäivät, Kuntakamari. 2011.

Mehiläisen johtamisen ja esimiestyön pitkä valmennusohjelma Jet6. 2010–2012.

Kotihoidon asiakaslähtöisen toimintamallin kehittäminen Järvenpään kaupungissa. 2011.

Psykiatria muutoksen tuulissa, luentopäivä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian avainhenkilöille. 2011.

Ammattilaisena muutoksen tuulissa, luentopäivä Suomen psykiatriyhdistykselle. 2011.

Veljeskotipäivät Aulangolla, puheenjohtajuus. 2012.

Harmaa vallankumous – Suomen tulevaisuus! -seminaari, ProudAge. 2012.

Johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murtuvissa rakenteissa -seminaari, Kymenlaakson kesäyliopisto. 2012.

Kehittämisen työpaja HUS:n johdolle, SLK Instituutin järjestämä Jet. 2012.

Forssan kaupungin ja Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän yhteisten palveluprosessien asiakaslähtöinen kehittäminen pitkässä tuotekehitysohjelmassa. 2011–

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vanhuspalveluiden ja työllisyyden hoidon palveluprosessien tuotteistaminen pitkässä valmennusohjelmassa. 2011–

Hyvinvointiteknologian toimintamalli ja rakennussuunnitelma koti- ja asumispalveluille Forssan seudulla sekä niihin liittyvä mobiiliratkaisu. 2012.

Innovaatiokulttuurin rakentaminen innovaatiotyöpajoissa Forssan kaupungin vanhuspalveluissa. 2011–2012.

Esimiesten henkilökohtaiset sparrausprosessit Forssan ikäihmisten palveluiden johtajille. 2012.

Forssan seudun kuntien palvelurakenteen selvitystyö joka johti myöhemmin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perustamiseen. 2010–2011.

Työterveyspalveluiden tuottavuus ja tuotteistaminen -koulutuspäivä Attendo Työterveyspalvelut. 2012.

Asiakkuusmoduuli Markkinointi-insituutin Diacor-Jet. 2012 ja 2013.

Kiireenkesytys ja oman työn kehittäminen Forssan perusturvassa. 2011.

Työhyvinvointia edistävät työprosessit, työhyvinvoinnin johtaminen ja esimiesten työhyvinvointi Forssan kaupunki. 2010–2011.

Suomen paras terveyskeskus – terveyskeskuksen ja sairaalan prosessien ja toimintamallin uudistaminen Järvenpään kaupungissa. 2011.

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän osaamiskeskuksen johtamisen ja palveluprosessien käyttäjälähtöinen kehittäminen innovatiivisissa prosesseissa. 2010–2012.

Lasten ja nuorten palvelualueen palveluprosessien ja johtamisen kehittäminen Järvenpään kaupungissa prosessijohtamisen ideologian mukaisesti. 2010–2011.

Aikuisten palvelut –palvelualueen johtamisen ja prosessien kehittäminen Järvenpään kaupungissa. 2010.

Perhekeskus Maahisen toimintamallin ja toimintakulttuurin rakentaminen ja asemointi palvelurakenteeseen Järvenpään kaupungissa. 2010.

Terveyspalvelujen tuotteistaminen –moduuli Aalto EE:n ohjelmassa. 2011.

Ikäihmisten kuntalaislähtöiset palvelut Forssassa Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelmaan liittyen. Rinnakkaisprosessit Forssan kaupunki ja Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä. 2010–2012.

Forssan kaupungin ikäihmisten elämyksellisen ruokailun kehittäminen kehittämiskumppanina tilaratkaisuissa Muotoiluhuone Saara Utti. 2011.

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen. 2010–2011.

Muutos ja asiakkuus suun terveyshuollossa -luento, Hyvinkään kaupunki. 2011.