tavattoman

hyvää

konsultointia

Tamoran perustehtävä liittyy yhteiskunnan rakenteiden asiakaslähtöiseen uudistumiseen ja julkisen johtamisen kehittämiseen.Tehtävä tähtää yhteiskuntavastuun ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen.Perustehtävään kuuluu myös yksilöiden, organisaatioiden ja seutujen menestystä edistävien yritysten ja rakenteiden kehittäminen. Tehtävä tähtää kilpailukyvyn vahvistumiseen toimintaympäristön muutoksissa.

Taloudellinen vastuu

Tamora tekee tavattoman hyvää konsultointia kokenein konsulttivoimin maltillisesti hinnoiteltuna. Vastaamme siitä, että työmme on aina hintansa väärtti.

Tamora on asiantuntijoidensa omistama. Omistajuus ja palkkausjärjestelmät tukevat sitoutumista asiakkaisiin, tavattoman hyvään konsultointiin ja yhdessä tekemiseen

Sosiaalinen vastuu

Tarjoamme työtä sekä vakituisissa palkkasuhteissa että monimuotoistuvan työelämän eri muodoissa. Panostamme ammatilliseen kehittymiseen kaikkien kohdalla. Etsimme jatkuvasti innovatiiviisia ratkaisuja työllisyyden hoitoon panostaen omia resurssejamme ketteriin kokeiluihin. Olemme mukana eri tavoin mahdollistamassa saman arvopohjan jakavien yritysten toimintaa.

Asiantuntijamme voivat sitoutua yritykseen strategisen tason kehittäjinä, omistajina, palvelutuotteiden kehittäjinä, mentoreina ja asiantuntijoina. Kukin oman tilanteensa ja kiinnostuksensa mukaisesti.

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan reippaasti lain velvoitteet ylittäen. Työpäivät yritämme pitää maltillisina ja vuosittain keräämme voimia hieman pidennetyllä kesätauolla sekä joulunajan rauhoittumisella.

Ympäristövastuu

Liiketoiminnassamme minimoimme haitalliset ympäristövaikutukset. Teemme työtä siellä, missä elämme ja siellä missä asiakkaamme ovat.

Emme matkusta toimistotyötä varten lainkaan. Käytämme virtuaalisia työskentely-ympäristöjä, emme tulosta juuri lainkaan ja teemme yrityksen kulutusvalinnat eettisesti kestävästi ja mahdollisimman läheltä.

Tamora – Tavattoman hyvää konsultointia