Mitä merkitsee

Tamoralaisuus

Emme tee toteutuksia, vaan toteutamme yhdessä.

Tavattoman
hyvää
konsultointia

Suomi on maailman tasa-arvoisin ja turvallisin yhteiskunta. Maa, jossa on hyvä elää, kasvattaa lapsia ja ansaita toimeentulonsa. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu vuosikymmenten aikana täysin erilaisilla resursseilla kuin mitä nyt meillä on käytettävissä. Suomessa on nyt kaikki se osaaminen, asenne ja resurssi, joka tarvitaan entistä paremman yhteiskunnan luomiseen, hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseen. Kaikki tarvittava on vain nyt vähän liian tiukasti lokeroissa ja totutuissa toimintamalleissa. Osaaminen voidaan valjastaa käyttöön tavattoman hyvän konsultoinnin avulla. 

Me Tamorassa uskomme, että Suomen julkinen sektori uudistuu, uudistaa palvelutuotantoaan ja hyödyntää toimintaympäristön muutokset ketterästi. Uudistuminen vaatii johtamisen vallankumouksia ja kiihdyttävää prosessimuotoilua. Uudistuminen tuo mukanaan onnistumisia ja oivalluksia.  

Tamora ei tee muutoksia tai kerro ylhäältä päin, miten ne tehdään. Me teemme muutokset yhdessä asiakkaan kanssa. Fiksut ihmiset työskentelevät yhdessä. Haluamme luoda vuorovaikutuksen kentän, attraktiivisen solun, joka vetää puoleensa niitä virtauksia, joita se tarvitsee menestyäkseen. Teemme yhdessä asiakkaan kanssa hyvinvointiyhteiskunnan pelastustehtävää.  

Johtamisen vallankumouksia

Hyvinvointiyhteiskunnan pelastustehtävässä on tärkeää suunnata katse ulos ja pohtia, miten mahdollistetaan hyvinvoinnin ja elinvoiman kasvu? Kuinka luodaan organisaatioon kulttuuri, jossa jokainen uskaltaa tuoda oman osaamisensa ja innovaationsa täysimittaisesti yhteisön eteen. Olemme Tamorassa valmentaneet yli tuhat johtajaa hyvinvointiyhteiskunnan pelastustehtäviin. Johtajaklubimme @LuovaTuho toimii yhteiskunnallisella tasolla luoden johtamisen vallankumouksia. 

Kiihdyttävää prosessimuotoilua

Tytäryhtiömme Tamora Muutosmuotoilu Oy kouluttaa muutosmuotoilijoita vahvistamaan julkisen sektorin ja elinkeinoelämän muotoiluosaamista. Joukkoomme on liittynyt jo yli kaksi tuhatta kehittäjiksi koulutusohjelmissamme koulutettua ammattilaista. Joukko kasvaa koko ajan ja se on kiihdyttävää prosessimuotoilua. Rakennamme kehittäjäorganisaatioita toteuttamaan tavoiteltavaa ja mahdollista tulevaisuudenkuvaa. Muutosmuotoilutyössämme yhdistyy palvelumuotoiluosaaminen, tuotteistusosaaminen ja innovaatiojärjestelmän osaaminen kuntien yhteisölliseksi osaamiseksi.  

Onnistumisia ja oivalluksia

Kun kaikki osallistuvat uuden kehittämiseen omalla osaamisellaan, syntyy tuloksena onnistumisia. Onnistumiset ruokkivat oivalluksia. Johtaminen ei ole hierarkiaa, vaan osaamisen kasvun ja osallistumisen kannustamista. Kaikki on kiinni siitä, miten yritykset menestyvät, kasvavat ja luovat uutta työtä alueille. Olemme Tamorassa buustanneet kasvuun yli viisisataa yritystä ja keskitymme niihin, jotka haluavat luoda elinvoimaa alueille. Uskomme kokonaisuuteen, jossa yritysten kasvua edistetään tarjoamalla niille osaavaa työvoimaa. Näin puretaan työttömyyttä. Suomella ei ole varaa pitää maailman parhaita, koulutettuja ja fiksuja ihmisiä poissa hyvinvointiyhteiskunnan tehtävistä.  

Kuvan alt